• 01

  Zawodymyz

  Zawod we ofis binamyz 15,000 inedördül metr meýdany tutýar.

 • 02

  Biziň kompaniýamyz

  Nantong Tongzhou HuiEn Tekstil Co., Ltd., Jiangsunyň Nantong şäherinde 2014-nji ýylyň 10-njy martynda döredildi.

 • 03

  Önümimiz

  Divan örtüklerini, oturgyç örtüklerini we saçak örtüklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.

 • Öý dokma önümleriniň görnüşleri we matalary ýygyndysy

  Jaýyň dosty ýaňy bezelenleriň köpüsi owadan, amaly öý dokma önümlerini satyn almagy saýlap biler.Onda öý dokma önümleri we matalar nähili?...

 • Müşderi zawodynyň täze barlagy

  Döredileli bäri bu kompaniýa Europeewropa, Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlar bilen ýygy-ýygydan söwda edýär.Kompaniýanyň stili we halkara ülňüleri, ýuwaş-ýuwaşdan ösüşiň ösmeginde daşary ýurt täze tehnologiýalaryny we diwany täze pikirleri öz içine alýar.Häzirki wagtda ...

 • Kompaniýanyň täze nusgasy boýunça geçirilen gözlegler üstünlikli netijä geler

  Biz diwan örtügi / oturgyç örtügi / haly we saçak öndürmekde ýöriteleşendiris.Önümlerimizde öý dokma önümleri we beýleki önümler hem bar.Müşderä gönükdirilen we ahyrky ulanyjylar üçin goşmaça baha döretmegi dowam etdirýäris.Esasy önümlerimiz yzygiderli bolsa-da ...

 • kompaniýa_intr_01

BIZ hakda

Nantong Tongzhou HuiEn Dokma Co., Ltd., Nantong howa menzilinden 1 sagat uzaklykda, Jiangsu şäheriniň Nantong şäherinde ýerleşýär.Zawod we ofis binamyz 15,000 inedördül metr meýdany tutýar.Divan örtüklerini, oturgyç örtüklerini we saçak örtüklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.Kompaniýanyň söwda we öý dokma önümleriniň lomaý satuw eksporty boýunça 7 ýyldan gowrak tejribesi bar.Annualyllyk önüm 5 million bölekden geçýär.

 • bäsdeşlik bahalary

  bäsdeşlik bahalary

 • ýokary hilli önümler

  ýokary hilli önümler

 • hünär hyzmatlary

  hünär hyzmatlary