• 01

  Zawodymyz

  Zawod we ofis binamyz 15,000 inedördül metr meýdany tutýar.

 • 02

  Biziň kompaniýamyz

  Nantong Tongzhou HuiEn Dokma Co., Ltd., Jiangsu şäheriniň Nantong şäherinde 2014-nji ýylyň 10-njy martynda döredildi.

 • 03

  Önümimiz

  Divan örtüklerini, oturgyç örtüklerini we saçak örtüklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.

 • Ajaýyp rahatlyk we stil: Lýuks mahmal agaç salon oturgyç örtügi bilen tanyşdyrmak

  Täze “Luxe Velvet Wooden Lounge” oturgyç örtügi bilen rahatlygyň, stiliň we işlemegiň ajaýyp nusgasyny başdan geçiriň.Premium mahmal materialdan ýasalan bu ýassyk ýassygy, islendik içini doldurjak ajaýyp ýumşak duýga eýe.Her bir baglanyşyga we p ...

 • Öý bezegiňizi köpugurly 4 bölekli divan örtük toplumy bilen ösdüriň

  Öý bezeginiň hemişe ösýän dünýäsinde stil bilen funksiýanyň arasynda iň oňat deňagramlylygy tapmak möhümdir.Qualityokary hilli poliesterden we spandeksden ýasalan innowasiýa çözgüdi bolan 4 bölekli Recliner diwan örtügi bilen tanyşdyrmak.Uzaldylan matasy, ýumşak gurluşy we amatly ...

 • Ajaýyp ýassyk ýassygy bilen giňişligiňizi ýaşadyň

  Illassyk örtükleri: Öý bezeginiň kesilmedik gahrymanlary.Bu pes bahaly esbaplar diňe bir ýaşaýyş ýeriňize reňk we dokma goşmak bilen çäklenmän, söýgüli ýassykyňyzyň ömrüni we arassalygyny hem uzaldýar.Köp wariant bar bolsa, özgerişleri öwrenmegiň wagty geldi ...

 • kompaniýa_intr_01

BIZ hakda

Nantong Tongzhou HuiEn Tekstil Co., Ltd., Nantong howa menzilinden 1 sagat uzaklykda, Jiangsu şäheriniň Nantong şäherinde ýerleşýär.Zawod we ofis binamyz 15,000 inedördül metr meýdany tutýar.Divan örtüklerini, oturgyç örtüklerini we saçak örtüklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.Kompaniýanyň söwda we öý dokma önümleriniň lomaý satuw eksporty boýunça 7 ýyldan gowrak tejribesi bar.Annualyllyk önüm 5 million bölekden geçýär.

 • bäsdeşlik bahalary

  bäsdeşlik bahalary

 • ýokary hilli önümler

  ýokary hilli önümler

 • hünär hyzmatlary

  hünär hyzmatlary