• 01

  Zawodymyz

  Zawod we ofis binamyz 15,000 inedördül metr meýdany tutýar.

 • 02

  Biziň kompaniýamyz

  Nantong Tongzhou HuiEn Dokma Co., Ltd., Jiangsu şäheriniň Nantong şäherinde 2014-nji ýylyň 10-njy martynda döredildi.

 • 03

  Önümimiz

  Divan örtüklerini, oturgyç örtüklerini we saçak örtüklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.

 • Çap edilen diwan örtügi pudagynda täzelik

  Çap edilen diwan, dizaýn innowasiýasy, material tehnologiýasy we ajaýyp we işleýän öý bezegi çözgütlerine bolan islegiň artmagy bilen möhüm ösüşleri başdan geçirýär.Çap edilen çyzgylar üýtgeýän p-ni kanagatlandyrmak üçin möhüm ewolýusiýany başdan geçirdi ...

 • Içerki dizaýnda çap edilen oturgyçlaryň ösýän tendensiýasy

  Çap edilen oturgyç örtükleri, içerki dizaýn pudagyna uly täsir edip, giňişlikleriň bezelen we şahsylaşdyrylan görnüşinde üýtgeýän fazany alamatlandyrdy.Bu innowasiýa tendensiýasy, döredijilik, şahsyýet goşmak ukyby üçin giňden ünsi çekdi we kabul edildi ...

 • Çap edilen diwan örtükleriniň barha artýan meşhurlygy

  Çap edilen çyzgylar soňky ýyllarda meşhurlyk gazanyp, ýaşaýyş ýerlerini üýtgetmek isleýän öý eýeleriniň meşhur saýlamagyna öwrüldi.Bu tendensiýa, çap edilen süýşürijileriň köpelmegine sebäp bolan birnäçe faktor bilen baglanyşykly bolup biler ...

 • kompaniýa_intr_01

BIZ hakda

Nantong Tongzhou HuiEn Tekstil Co., Ltd., Nantong howa menzilinden 1 sagat uzaklykda, Jiangsu şäheriniň Nantong şäherinde ýerleşýär.Zawod we ofis binamyz 15,000 inedördül metr meýdany tutýar.Divan örtüklerini, oturgyç örtüklerini we saçak örtüklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.Kompaniýanyň söwda we öý dokma önümleriniň lomaý satuw eksporty boýunça 7 ýyldan gowrak tejribesi bar.Annualyllyk önüm 5 million bölekden geçýär.

 • bäsdeşlik bahalary

  bäsdeşlik bahalary

 • ýokary hilli önümler

  ýokary hilli önümler

 • hünär hyzmatlary

  hünär hyzmatlary