Önümler

 • Reňkli ýyldyzly nagyş Çap etmek Simönekeý moda divan örtük geýim bezegi divan öý esbaplary we gurallar diwan örtükleri

  Reňkli ýyldyzly nagyş Çap etmek Simönekeý moda divan örtük geýim bezegi divan öý esbaplary we gurallar diwan örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.
  ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.
  1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.
  3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  4 orunlyk arka uzynlygy 235-300 sm / 92 - 118 Inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  Satyn almazdan ozal ölçäň;Suratlardaky ölçeg gollanmasyna serediň

 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.4 orunlyk divanlaryň köpüsi arka çenli gabat gelýär ...
 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  1.VIP bahasy we yzarlaýanlar üçin goşmaça arzanladyş.2. Dükan klubyndan mugt önümleri we uly talonlary gazanmak.3. Täze gelenleri bilmek, dükany mahabatlandyrmak we beýleki peýdalary öňünden bilmek. Janköýerleriň aýratyn arzan materialdan lezzet almagy üçin bize yzarlaň: poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS GOWY ...
 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.4 orunlyk divanlaryň köpüsi arka çenli gabat gelýär ...
 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.4 orunlyk divanlaryň köpüsi arka çenli gabat gelýär ...
 • 1/2/3/4 Livingaşaýyş otagy üçin oturgyç diwanyň örtügi Elastik diwanyň gapagy

  1/2/3/4 Livingaşaýyş otagy üçin oturgyç diwanyň örtügi Elastik diwanyň gapagy

  1.VIP bahasy we yzarlaýanlar üçin goşmaça arzanladyş.
  2. Dükan klubyndan mugt önümleri we uly talonlary gazanmak.
  3. Täze gelenleri bilmek, dükany mahabatlandyrmak we beýleki peýdalary öňünden bilmek.

 • çap edilen uzaldylan diwanyň gapagy, elastik düşek örtügi
 • Torbada ýerleşdirilen arzan lomaý 3pc düşek örtükleri, açyk diwanyň diwanyň gapagy l şekili

  Torbada ýerleşdirilen arzan lomaý 3pc düşek örtükleri, açyk diwanyň diwanyň gapagy l şekili

  Qualityokary hilli mata: 95% poliester 5% spandeks matasy, diwanyň örtügini has elastik we çydamly edýär.Himiki taýdan arassa we ekologiýa taýdan arassa, çagalar we öý haýwanlary üçin gaty howpsuz. 99% diwan üçin boşluk. Maslahat: Ölçegiňiz her tarap üçin hödürleýän maximun giňligine gaty ýakyn bolsa, has uly tarapyny saýlamagyňyzy maslahat berýäris.Diwanyň stilini we uzynlygyny nädip barlamaly: 1-nji ädim, baglanyşykdaky ikinji suratdaky ululyk diagrammamyzy barlaň.2-nji ädim, diwanyňyzyň nämedigine göz ýetirmek üçin ululyk diagrammasyny barlaň ...
 • Oturgyç örtügi nagyşly dizaýner, diwanyň gapagyny ýapmak üçin garşylyk

  Oturgyç örtügi nagyşly dizaýner, diwanyň gapagyny ýapmak üçin garşylyk

  önüm maglumatlary Gelip çykyşy: Jiangsu, Hytaý Marka ady: huien Model belgisi: mekgejöwen däne diwanyň örtügi Önümiň ady: Divan örtükleriniň aýratynlygy: El ...
 • Pişik oturgyç örtügini ak reňkli spandeks uzadýan oturgyç bilen örtýär Bezeg uzalýan oturgyç örtügi gaty oturgyç

  Pişik oturgyç örtügini ak reňkli spandeks uzadýan oturgyç bilen örtýär Bezeg uzalýan oturgyç örtügi gaty oturgyç

  1. qualityokary hilli gaty reňkli oturgyç örtükleri maşgala durmuşyna ýakymly we ajaýyp atmosfera getirýär.

  2. highokary elastik mata materialy köne we täze oturgyçlary has oňatlaşdyrýar we matanyň häsiýetleri derä arassa.

  3. Zehin hemme ýerde, sen we men gyzgyn bezeldik.

 • Armaragsyz diwanyň gapagy Futon süýşüriji uzaldylan ýaý

  Armaragsyz diwanyň gapagy Futon süýşüriji uzaldylan ýaý

  Divan ýassygy, diwan düşek mebelleriňizi dökülmelerden, tegmillerden, öý haýwanlarynyň saçlaryndan we zeperlerinden gorap biler.Şeýle hem futonyňyza düýbünden täze görnüş beriň.Çagalar we öý haýwanlary bolan öýler ýa-da mebelleri goramak üçin tygşytly çözgüt gözleýänler üçin ajaýyp.

 • “Recliner Slipcover” 4 bölek “Lazy oglan” oturgyç örtükleri

  “Recliner Slipcover” 4 bölek “Lazy oglan” oturgyç örtükleri

  Oturylýan düşek örtükleri, doly gorag üçin aşaky gyrasyny gowy ýapmak üçin aşaky galyň elastik elastikdir.Diwanyňyzy dökülmelerden, tegmillerden we gözýaşlardan goraň.Kreslo örtüklerimiz, çagalary we öý haýwanlary bolan maşgalalar üçin ajaýyp saýlawdyr.Bezegiňizi ýapyk gapaklar bilen täzeläň.

123Indiki>>> Sahypa 1/3