Biz hakda

logo-huien

Kompaniýanyň tertibi

Nantong Tongzhou Huien Tekstil Co., Ltd., Nantong howa menzilinden 1 sagat uzaklykda, Jiangsu şäheriniň Nantong şäherinde ýerleşýär.Zawod we ofis binamyz 15,000 inedördül metr meýdany tutýar.Divan örtüklerini, oturgyç örtüklerini we saçak örtüklerini öndürmekde ýöriteleşýäris.Kompaniýanyň söwda we öý dokma önümleriniň lomaý satuw eksporty boýunça 7 ýyldan gowrak tejribesi bar.Annualyllyk önüm 5 million bölekden geçýär.

HuiEn Dokma - 5

Mundan başga-da, dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli ösdürýäris.Kompaniýamyzda önümiň hiline berk gözegçilik edýän metal detektorlary, kompressorlar, iňňe detektorlary we beýleki hünär enjamlary bar.Özara peýdanyň amaly ýörelgesine esaslanyp, hünär hyzmatlary, ýokary hilli önümler we bäsdeşlik bahalary bilen müşderilerimiziň ynamyny gazandyk.Içerki we daşary ýurtly müşderileriň ajaýyp döretmek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaýarys.

Üstünliklerimiz

HuiEn Tekstil - 6

Serhetara elektron söwda

Kompaniýa, daşary söwda eksportynyň globallaşma strategiýasyna ýetmek üçin ýerli eksport kärhanalarynyň kömegi bilen halkara söwda gymmaty zynjyryna çalt girýär.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa elmydama serhetara elektron söwda hyzmatlar zynjyryny döredip, egin-eşik täzeligine ünsi jemledi.Mundan başga-da, serhetaşa elektron söwda üpjünçilik zynjyrynyň toplumlaýyn hyzmatlarynda artykmaçlyklaryny doly oýnaýar.Serhetaşa elektron söwda üçin “Africlife” alyjylara serhetara logistika çözgütlerini çalt, ygtybarly we täsirli bir nokatly çözgütler bilen üpjün etmek üçin esasan halkara ýörite liniýa, halkara bukjasy we halkara ekspress ýaly birnäçe esasy kärhanalara ünsi jemleýär.

HuiEn Tekstil - 4

Bazarlarymyz

Möhüm çeşmeleriň köp mukdary, yzygiderli täzelenmek, reforma.Gylyç we içgi önümleri, gylyç, gylyç, mata, gylyç, gylyç, gylyç, dört gylyç, öý önümleri we ş.m., "qualityokary hilli öý geýim ulgamy", "Uly tankyt, pes gyzyklanma bildirýän işewür birleşigi" we ş.m. Takmynan 100,000 wepaly müşderi.